• Welkom

  Welkom

  KERN EINDHOVEN-HELMOND is een regionale en onafhankelijke afdeling van Stichting Down Syndroom. Via deze site wil Kern Eindhoven - Helmond je informeren over de activiteiten die ze organiseert en vind je er allerlei informatie rondom het syndroom van down. Kern Eindhoven-Helmond is actief in de regio Zuidoost Brabant. Lees Verder
 • Wat we doen?

  Wat we doen?

  KERN EINDHOVEN-HELMOND informeert en ondersteunt ouders/opvoeders en zorgverleners over de mogelijkheden die er in de omgeving zijn om de opvoeding en begeleiding van kinderen met down syndroom te vergemakkelijken. Ook organiseren ze (ouder)bijeenkomsten, activiteiten en evenementen   Lees Verder
 • 1
 • 2

Sponsors & Donaties

Kern Eindhoven-Helmond organiseert jaarlijks een aantal koffie- en informatieavonden, gericht op het verstrekken van informatie en het uitwisselen van ervaringen. Haar doel is om kinderen met Down direct of indirect te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij hun integratie in de maatschappij. Kern Eindhoven-Helmond organiseert jaarlijks op, of rond de Wereld Downsyndroomdag een familiedag, waar ouders/verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes, opa's en oma's elkaar in een gezellige en ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. 

Voor het organiseren van activiteiten, informatieavonden en evenementen is Kern Eindhoven-Helmond volledig aangewezen op zelf verkregen steun, donaties en/of giften. Hierdoor hebben ze het afgelopen jaar helaas niet al haar plannen kunnen uitvoeren. Belangrijk te weten is dat de donaties aan de landelijke Stichting Down Syndroom, van waaruit o.a. het magazine ‘Down & Up’ wordt gefinancierd, hier volledig los van staan.

Bij elke activiteit probeert Kern Eindhoven-Helmond de kosten zo laag mogelijk te houden. Tot dusver hebben ze voor de ouderbijeenkomsten en de informatie-avonden gebruik mogen maken van de diensten en faciliteiten van o.a MEE en ORO, en op die manier de eigen bijdrage voor deelname weten te beperken. Maar voor het uitnodigen van o.a. professionele gastsprekers of het organiseren van een volgende familiedag of Down Doe Dag is echter meer geld nodig dan Kern Eindhoven-Helmond op dit moment heeft. Kern Eindhoven-Helmond doet haar uiterste best om financiële middelen te verkrijgen, maar willen je vragen te helpen met het werven van donaties of andere middelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gratis ter beschikking stellen van faciliteiten, sponsorlopen, diensten of expertise. Ken je iemand in je nabije omgeving die iets voor Kern Eindhoven-Helmond zou kunnen betekenen, laat het ons a.u.b. weten. Creatieve suggesties, tips, aanvullingen, op- en aanmerkingen, hulp, donaties, steun en sponsoring in natura zijn bijzonder welkom!

Word nu donateur:
Door een eenmalige gift aan de Kern Eindhoven-Helmond helpt u direct een handje. Een eenmalige bijdrage, groot of klein wordt zeer door ons gewaardeerd. Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer  NL76ABNA0528919822 t.n.v. Eulderink, onder vermelding van; Downsyndroom. Alle steun, groot of klein, is zeer welkom.   

De kern Eindhoven-Helmond is ontzettend blij met elke financiële bijdrage, groot of klein, en gaat zorgvuldig om met elke gift. Dankzij je steun kunnen zij ervoor blijven zorgen dat ouders met kinderen met Downsyndroom elkaar vinden en de juiste hulp en informatie krijgen bij de opvoeding van hun kind.

DANK VOOR JE WEL VOOR JE STEUN! 

 

rabo                                          Snowpatrolf